Dodávka pitné vody a odkanalizování

Vodovodní a kanalizační řád uvnitř areálu PQS v Rakovníku nejsou vodovodem a kanalizací pro veřejnou potřebu a proto se jejich provoz, včetně uzavírání smluvních vztahů, nemusí řídit zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a navazujícími předpisy. (Viz rozhodnutí Vodoprávního úřadu Rakovník, ze dne 30.května 2011, spis. zn.: OŽP29856/2011/Ku, č.j.: MURA/31161/2011). Přesto se společnost v rámci možností snaží z těchto předpisů vycházet.

Zde naleznete veškeré dokumenty týkající se připojení k vodovodu a kanalizaci v areálu bývalého podniku TOS Rakovník

PQS - Všeobecné podmínky dodávky vody a odkanalizováníPQS - Všeobecné podmínky dodávky vody a odkanalizování PQS cenový výměr vodaPQS - cenový výměr 2018