Distribuce elekřiny

Distribuce elektřiny je provozována podle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkých podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) a navazujících předpisů. V souladu s tímto předpisem byla společnosti PQS energo, s.r.o. udělena Energetickým regulačním úřadem licence čislo 120807097.

Zde naleznete veškeré dokumenty týkající se připojení k lokální distribuční síti elektrické energie.

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2017Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2017 Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2017Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2017 Podmínky distribuce elektřinyPodmínky distribuce elektřiny Všeobecné obchodní podmínky distribuce elektřinyVšeobecné obchodní podmínky distribuce elektřiny