Energetické sítě společnosti PQS energo, s.r.o.

Společnost PQS energo, s.r.o. zajišťuje rozvod elektrické energie, tepelné energie a plynu a zároveň dodávku pitné vody včetně odkanalizování v areálu bývalého podniku TOS Rakovník.

V letech 2007 - 2012 získala společnost licence na provozování těchto sítí od Energetického regulačního úřadu. (ERU). Jednotlivá média jsou dodávána podle podmínek, které jsou popsány v jednotlivých sekcích na těchto stránkách (viz níže).


Elektřina

Distribuce elektřiny

V této sekci naleznete podmínky k připojení k vnitřní elektrické síti.

Pitná voda

Distribuce vody

V této sekci naleznete podmínky k připojení k vnitřnímu vodovodu a kanalizaci.

Plyn

V této sekci naleznete podmínky k připojení k vnitřnímu plynovodu.

Teplo

Distribuce tepla

V této sekci naleznete podmínky k připojení k vnitřní rozvodu tepla.