Distribuce plynu

Distribuce plynu je provozována podle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkých podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) a navazujících předpisů. V souladu s tímto předpisem byla společnosti PQS energo, s.r.o. udělena Energetickým regulačním úřadem licence čislo 221220648.

Zde naleznete veškeré dokumenty týkající se připojení k plynovodu v areálu bývalého podniku TOS Rakovník

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2017Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2017
Řád provozovatele LDS PQS energo, s.r.o.Řád provozovatele LDS PQS energo, s.r.o.