Výroba a rozvod tepelné energie

Výroba a rozvod tepelné energie je provozována podle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkých podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) a navazujících předpisů. V souladu s tímto předpisem byly společnosti PQS energo, s.r.o. uděleny Energetickým regulačním úřadem tyto licence:

Výroba tepelné energie - licence číslo: 310806121

Rozvod tepelné energie - licence číslo: 320806122

Majitel centrálního tepelného zdroje a teplovodu se dohodl se spoločností Tepelné zásobobání Rakovník, spol.s r.o. IČO: 25 07 22 51, www.tzr.cz o provozování této činnosti v areálu bývalého podniku TOS Rakovník